Tiráž

|

Home
media and press

Tiráž

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim
Nemecko

Telefón: +49 6348 60-00
Fax: +49 6348 60-4000
Všeobecné otázky adresované na centrálnu správu: info@hornbach.com
Žiadosti o zamestnanie: personal@hornbach.com
Oznamovanie podielov na hlasovacích právach: votingrights@hornbach.com

Sídlo: Bornheim/Falcko,
Registračný súd Landau, Obchodný register B 2311

Predseda dozornej rady:
Albrecht Hornbach

Predstavenstvo:
Erich Harsch (Vorsitzender), Karin Dohm,
Jan Hornbach, Nils Hornbach, Susanne Jäger,
Karsten Kühn, Ingo Leiner, Dr. Andreas Schobert,
Christa Theurer

IČ DPH DE 151 116 749