Tiráž

|

Home
media and press

Tlač & médiá

Kľudne sa pýtajte! Nie sme plachí. HORNBACH je za transparentnosť, otvorenosť a férovosť.

Existujú dva princípy, podľa ktorých vytvárame našu komunikáciu s médiami a s verejnosťou, a to z presvedčenia. U HORNBACHu neexistuje žiadne chodenie okolo horúcej kaše. To, čo povieme, to aj tak mienime a robíme. Bez okľúk.

Viac k tlači & médiám