Tiráž

|

Home

Investor Relations

Hovoríme jasnou rečou! Transparentná informačná politika je pre nás dôležitá. Vyhľadávame a vedieme intenzívne dialógy s našimi akcionármi a so svetom financií.

Pretože si myslíme: Iba takto možno vytvoriť spoločný a dôveryplný základ, na ktorý možno niečo riadneho postaviť. Dôvera je pritom "lepidlom" spolupráce, takisto na burze ako aj v maloobchode.

Viac k Investor Relations